baner

Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: Działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie Działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)

Szczegóły dotyczące konkursu w dokumencie do pobrania poniżej:

Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła