Aktualności w skrócie...

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy Gniezno rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, w celu weryfikacji przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązujących przepisów prawa gospodarki ściekowej

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

apel