baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2023 r. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku  dla dzieci i młodzieży w 2023 r w ramach półkolonii, połączonych z realizacją programu profilaktycznego i terapeutycznego.

Szczegóły dotyczące konkursu poniżej:

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

Wzór formularza oferty

Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła