baner

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjię zadania publicznego - półkolonie letnie

Wójt Gminy Gniezno ogłasza otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w plikach poniżej.

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Formularz oferty

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła