baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno z zakresu kultury fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art.18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 713), ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057.) 

Ogłaszam:

17 sierpnia 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno z zakresu kultury fizycznej

Cel konkursu: Celem realizacji zadań jest: popularyzacja i nabycie/rozwój umiejętności ruchowych w różnych dyscyplinach sportu wśród dzieci, zwiększenie aktywności ruchowej, zagospodarowanie czasu wolnego, identyfikacja talentów sportowych, popularyzacja sportu.

KONKURS: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno z zakresu kultury fizycznej pt. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno"

Formularz oferty

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła