baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Edukacja konsumencka

Wójt Gminy Gniezno ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych na rzecz seniorów – mieszkańców Gminy Gniezno

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych na rzecz seniorów – mieszkańców Gminy Gniezno

Wzór formularza oferty

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła