baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nierolnej położonej w obrębie Zdziechowa gm. Gniezno

KOWR

ZSI.POZ.WKUR.4240.3255.1.3255.2022.HJR


ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej położonej w obrębie Zdziechowa gm. Gniezno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie, w dniu 01 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 j.t., zwana dalej „u.o.g.n.r.S.P") oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Gniezno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie, zgodnie z wykazem podanym do publicznej wiadomości w dniu 22 września 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania (pdf)

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła