baner1

baner2

baner3

baner4

Nowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Od 3 stycznia 2022 r obowiązuje jeden formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
Pisma złożone po 3 stycznia 2022 r., w innej formie nie będą przyjmowane. Formularz dostępny na stronie http://urzadgminy.gniezno.pl/.../inwe.../wniosek-wz-2022.pdf
dom

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła