baner1

baner2

baner3

baner4

Nabór dodatkowy wniosków - Granty PPGR - Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR na zakup sprzętu komputerowego

Informujemy o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zamieszkujących na terenie Gminy Gniezno. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach naboru może zostać przyjętych maksymalnie 50 wniosków (decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy). Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać wyłącznie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno od 26 września 2022 r. do 7 października 2022 r. w godzinach pracy urzędu.
Wnioski niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą przyjmowane. Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków jakie mogą zostać przyjęte i kryterium kolejności ich składania, wnioski składane drogą elektroniczną lub pocztową nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę /w przypadku dziecka niepełnoletniego/ (do pobrania)
    lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę (do pobrania);
  2. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (należy dołączyć do niniejszego oświadczenia);
  3. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z członkiem rodziny zatrudnionym w PGR (akt urodzenia, małżeństwa itp.)
  4. Zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko pobiera naukę o nie korzystaniu ze sprzętu zakupionego np. w ramach programu Zdalna Szkoła lub innych środków publicznych
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

Informujemy jednocześnie, że osoby, które złożyły wnioski w pierwszej turze, otrzymają sprzęt komputerowy do 31 października. Pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia dokładnego terminu przekazania laptopów.

baner

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła