baner1

baner2

baner3

baner4

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 - konsultacje społeczne

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych tygodniach Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów rusza z konsultacjami społecznymi w ramach wsparcia przygotowawczego, mającego na celu włączenia społeczności w przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zapraszamy mieszkańców gmin, działaczy/ki społeczne, przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli/ki władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

6.06.2022r. Urząd Gminy Gniezno , Aleja Reymonta 9-11, g.18:00-19:30;

1. Chcemy Państwu pokazać, co zostało do tej pory ze środków lokalnej grupy działania „Trakt Piastów" osiągnięte;

2. Wspólnie przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał Państwa gminy w tych obszarach, na jakie LGD może mieć wpływ;

3. Pokażemy w jakich obszarach będziemy mogli pomóc w najbliższych latach – spróbujemy wspólnie wyznaczyć cele nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027;

4. Każdy z Państwa indywidualnie będzie mógł złożyć fiszkę projektową – czyli swój pomysł na projekt, który mógłby być realizowany w ramach nowej lokalnej strategii rozwoju.

* w kwestii pytań dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu a.pastuszek@lgdtraktpiastow.pl lub 506 862 163

konsultacje-gmina

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła