baner1

baner2

baner3

baner4

Kurenda - wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych w wyniku suszy 2023

 

 

OŚR. 618.7.2023                                                                         

KURENDA

 

        Wójt Gminy Gniezno na podstawie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej informuje, iż producenci rolni, u których widoczne są objawy suszy rolniczej będą mogli, wzorem lat ubiegłych, składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych i sporządzenie protokołu lub kalkulacji przez aplikację publiczną, która ma być dostępna pod linkiem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth (zgłoś szkodę rolniczą 2023). 

W tym roku,w związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, istnieje możliwość szacowania szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę poprzez komisje lustrujące uprawy w terenie.

            Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

W przypadku, gdy rolnik chciałby (dodatkowo), aby szacowania szkód dokonała również komisja, poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania, poprzez złożenie do tut. Urzędu wniosku o oszacowania szkód, do którego należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Gniezno (https://urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/zasoby/files/inne_info/2023/wniosek-o-oszacowanie-szkod-w-uprawach-rolnych-susza-2023.docx „FORMULARZE" → Ochrona środowiska →Rolnictwo) oraz bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu – Biuro Obsługi Klienta.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby po zapoznaniu się z ww. informacją przekazać kurendę niezwłocznie do najbliższego producenta rolnego.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła