baner1

baner2

baner3

baner4

Kurenda - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

logo

Gniezno, dnia 21 kwietnia 2022 r.

KURENDA

Wójt Gminy Gniezno, w związku z otrzymaną przez Gminę Gniezno dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje producentów rolnych z terenu Gminy Gniezno, że w podanych poniżej miejscach i terminach zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Rolnicy posiadający ww. odpady, będą zobowiązani dostarczyć je we własnym zakresie, w dniu zbiórki, w godzinach od 08:00 - 15:00 w tymczasowe miejsce przeznaczone do ich załadunku i transportu przez firmę, z którą podpisana została umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie tych odpadów (firma Dawid Jopek "JOPEK RECYKLING"   Fabianów, ul. Przemysłowa 12,63-330 Dobrzyca, która będzie starała się z Państwem umówić telefonicznie)

Poniżej wyznaczone miejsca i terminy zbiórki:

- 12 maja 2022 r. - Goślinowo dz. nr 220 ( przy starej świetlicy wiejskiej)
- 13 maja 2022 r. - Wola Skorzęcka dz. nr 85 (obok sołtysa wsi)
- 16 maja 2022 r. - Mnichowo dz. nr 172 (przy świetlicy wiejskiej i Strażnicy OSP)
- 17 maja 2022 r. - Zdziechowa dz. nr  124 (teren SKR) 

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów :

- odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota
- odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami podanymi w inwentaryzacji
- odpady muszą być zapakowane w worki big-bag lub związane w paczki

Tylko w takiej postaci odpady będą odbierane .

Jednocześnie proszę, aby podczas dostarczania przez Państwa odpadów do jednego ze wskazanych w kurendzie miejsca, zabrać ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła