baner1

baner2

baner3

baner4

Kurenda - stosowanie środków ochrony roślin

KURENDA

Wójt Gminy Gniezno wzorem lat ubiegłych, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich producentów rolnych, aby stosować środki ochrony roślin w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Należy pamiętać, iż podstawą stosowania chemicznych środków ochrony roślin są informacje zawarte w etykiecie preparatu, która stanowi instrukcję jego stosowania. Określa ona m.in.:
• rodzaj i przeznaczenie środka;
• zalecaną dawkę;
• okres karencji, czyli czas jaki musi upłynąć od ostatniego zabiegu do zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji;
• okres prewencji, czyli czas jaki musi upłynąć między wykonaniem zabiegu a wejściem na plantację ludzi lub zwierząt bez obawy narażania ich zdrowia; okres prewencji dla pszczół oznacza, na ile godzin przed oblotem pszczół wolno stosować preparat.

Największym zagrożeniem dla pszczół jest wykonywanie zabiegów owadobójczych, dlatego należy minimalizować ryzyko zatruć m.in. przez:
• nie stosowanie środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin;
• unikanie opryskiwania plantacji, na których występują kwitnące chwasty;
• dobieranie preparatów mało toksycznych dla pszczół;
• przestrzeganie okresów prewencji;
• przeciwdziałanie znoszeniu cieczy opryskowej podczas zabiegu;
• wykonywanie zabiegów wieczorem, po zakończonych lotach owadów;
• zabezpieczenie uli, jeżeli istnieje zagrożenie zatrucia pszczół;

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej oprysku nie należy również wykonywać w trakcie, kiedy pszczoły oblatują plantację, nawet, jeżeli stosuje się środki z zerową karencją dla pszczół. W naszej strefie klimatycznej blisko 80-90% roślin zapylanych jest przez owady. Najważniejszą rolę w zapylaniu odgrywa pszczoła miododajna. Oprócz zwyżki plonów roślin zapylanie poprawia także ich jakość, min. zwiększa ciężar nasion, poprawia ich wyrównanie, siłę i energię kiełkowania, zwiększa zawartość cukrów i witamin w owocach wytworzonych z zapylonych kwiatów. Mając powyższe na uwadze prosimy wykonywać zabiegi chemiczne z należytą uwagą i starannością.

plakat

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła