baner1

baner2

baner3

baner4

Kurenda - przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą

 

Kurenda

Wójt Gminy Gniezno informuje, iż Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach podał w dniu 1 lipca 2019 roku informację (5 raport) o klimatycznym bilansie wodnym dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym. Z powyższego komunikatu wynika, iż na terenie Gminy Gniezno wystąpiło zagrożenie wystąpienia suszy dla zbóż ozimych i jarych oraz kukurydzy.

W związku z powyższym informujemy, iż producenci rolni, u których wystąpiły znaczne straty w uprawach rolnych tj. zboża ozime i jare, rzepak ozimy, rośliny strączkowe oraz kukurydza, spowodowane suszą, mogą składać do tut. Urzędu wnioski o oszacowanie przedmiotowych strat przez Zespół Komisji powołany Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego.

Wnioski składać należy w terminie do 15 lipca 2019 roku. Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Gniezno (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 9, strona internetowa urzędu ). Wnioski należy wypełniać zgodnie z wnioskiem obszarowym składanym do ARiMR.

 

Maria Suplicka

Wójt Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła