baner1

baner2

baner3

baner4

Kurenda dotycząca bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Wójt Gminy Gniezno wzorem lat ubiegłych, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich producentów rolnych, aby stosować środki ochrony roślin w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego.Należy pamiętać, iż podstawą stosowania chemicznych środków ochrony roślin są informacje zawarte w etykiecie preparatu, która stanowi instrukcję jego stosowania. Określa ona m.in.:

 • rodzaj i przeznaczenie środka;
 • zalecaną dawkę;
 • okres karencji, czyli czas jaki musi upłynąć od ostatniego zabiegu do zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji;
 • okres prewencji, czyli czas jaki musi upłynąć między wykonaniem zabiegu a wejściem na plantację ludzi lub zwierząt bez obawy narażania ich zdrowia; okres prewencji dla pszczół oznacza, na ile godzin przed oblotem pszczół wolno stosować preparat;

Największym zagrożeniem dla pszczół jest wykonywanie zabiegów owadobójczych, dlatego należy minimalizować ryzyko zatruć m.in. przez:

 • nie stosowanie środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin;
 • unikanie opryskiwania plantacji, na których występują kwitnące chwasty;
 • dobieranie preparatów mało toksycznych dla pszczół;
 • przestrzeganie okresów prewencji;
 • przeciwdziałanie znoszeniu cieczy opryskowej podczas zabiegu;
 • wykonywanie zabiegów wieczorem, po zakończonych lotach owadów;
 • zabezpieczenie uli, jeżeli istnieje zagrożenie zatrucia pszczół;

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej oprysku nie należy również wykonywać w trakcie, kiedy pszczoły oblatują plantację, nawet, jeżeli stosuje się środki z zerową karencją dla pszczół.

W naszej strefie klimatycznej blisko 80-90% roślin zapylanych jest przez owady. Najważniejszą rolę w zapylaniu odgrywa pszczoła miododajna. Oprócz zwyżki plonów roślin zapylanie poprawia także ich jakość, min. zwiększa ciężar nasion, poprawia ich wyrównanie, siłę i energię kiełkowania, zwiększa zawartość cukrów i witamin w owocach wytworzonych z zapylonych kwiatów.

Mając powyższe na uwadze prosimy wykonywać zabiegi chemiczne z należytą uwagą i starannością.

plakat

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła