baner1

baner2

baner3

baner4

Konsultacje społeczne dotyczące statutów sołectw oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno - Sołectwa Łabiszynek

W dniach od 11 – 20 kwietnia 2022 roku odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Gniezno w sprawie projektów statutów sołectw. Konsultacje przeprowadzone są w formie ankiety konsultacyjnej pisemnej i mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Gniezno.
Uwagi zgłaszać należy w dostępnym poniżej formularzu i dostarczyć je do Urzędu Gminy Gniezno bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl w dniach wymienionych wyżej.
Statuty sołectw oraz formularz zgłoszeniowy dotyczący konsultacji dostępny w linku poniżej

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Ankieta konsultacyjna

W dniach od 11 – 20 kwietnia 2022 roku odbędą się konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek. Uwagi zgłaszać należy w dostępnym poniżej formularzu i dostarczyć je do Urzędu Gminy Gniezno bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl w dniach wymienionych wyżej.

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Ankieta konsultacyjna

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła