baner

Konkurs - Świąteczna Skarpeta Gminy Gniezno

plakat

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Gmina Gniezno i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie organizują konkurs bożonarodzeniowy pn. „Świąteczna skarpeta Gminy Gniezno”
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gniezno.
3. Inicjatorami i koordynatorami merytorycznymi konkursu są: Izabela Pankowska oraz Magdalena Woźniak,  Szkoła Podstawowa w Zdziechowie.
4. Ogłoszenie konkursu : 1 grudnia 2022 roku.
5. Termin zgłaszania prac : 15 grudnia 2022 roku do godz.10.00.
6. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Gniezno.
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
a) dzieci w wieku do 6 lat (do klasy „0" włącznie)
b) dzieci szkolne (klasy 1-8 szkół podstawowych)
c) pozostali mieszkańcy Gminy Gniezno
8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie świątecznej skarpety, która zdobić będzie Urząd Gminy Gniezno w okresie świątecznym. Dekoracja ma być pomysłem własnym, wykonanym własnoręcznie.
9. Rozmiar skarpety jest dowolny.
10. Prace konkursowe można dostarczać do placówki w której się uczęszcza bądź do Urzędu Gminy Gniezno do 15 grudnia 2022 roku do godz. 10:00. Ważne, żeby każda skarpeta była opisana z imienia
i nazwiska wraz z numerem telefonu do kontaktu. Prosimy też podać wiek uczestnika oraz złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją konkursu.
11. Oceny prac dla każdej kategorii wiekowej osobno dokona komisja powołana przez  Wójta Gminy Gniezno składająca  się z przedstawicieli organizatorów konkursu.
12. Komisja konkursowa oceni prace  z uwzględnieniem kryteriów:
a) pomysłowość i oryginalność,
b) własnoręcznie wykonane ozdoby,
c) estetyka wykonania,
d) stopień trudności.
13. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca oraz dwóch wyróżnionych.
14. Koordynator konkursu: Martyna Zasada, Urząd Gminy Gniezno, kontakt telefoniczny 798 904 476.
15. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 grudnia 2022 roku natomiast  wręczenie nagród 19 grudnia 2022 roku o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Gniezno.
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem http://urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/bip/Ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-rodo.html

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła