baner

Komunikat - zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno

Wójt Gminy Gniezno informuje, że w grudniu br. przeprowadzone zostało postepowanie przetargowe na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2022 r.”

W związku z powyższym w dniu 21 grudnia 2021 r. podpisana została umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sektorze A.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. firma FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, będzie świadczyć usługi i odbierać odpady komunalne od mieszkańców w obszarze sektora A, obejmującego następujące sołectwa:

-        Braciszewo,
-        Dalki,
-        Goślinowo,
-        Krzyszczewo,
-        Mnichowo,
-        Modliszewo,
-        Modliszewko,
-        Mączniki,
-        Napoleonowo,
-        Obora,
-        Obórka,
-        Piekary,
-        Pyszczyn,
-        Pyszczynek,
-        Skiereszewo,
-        Zdziechowa,
-        osiedle: Łabiszynek,

natomiast firma Urbis sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, z którą umowa podpisana zostanie z końcem br. świadczyć będzie usługi i odbierać odpady komunalne od mieszkańców w obszarze sektora B, obejmującego sołectwa:

-        Dębówiec,
-        Ganina,
-        Jankowo Dolne,
-        Kalina,
-        Lubochnia,
-        Lulkowo,
-        Osiniec,
-        Strzyżewo Kościelne,
-        Strzyżewo Paczkowe,
-        Strzyżewo Smykowe,
-        Szczytniki Duchowne,
-        Wełnica,
-        Wierzbiczany,
-        Wola Skorzęcka.    

Jednocześnie informuję, iż zmiana Wykonawcy w sektorze A odbędzie się w sposób płynny, bez konieczności wymiany pojemników znajdujących się na poszczególnych posesjach na terenie Gminy Gniezno. Nowy Operator firma FBSerwis S.A., będzie korzystał z dotychczasowych pojemników.

sektory

 

 

Podział gminy na sektory przedstawia poniższa mapa:

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła