baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego w Dębłowie

Komunikat wystosowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie o dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi m.in. w Gminie Gniezno.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła