baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wod. Łabiszynek zaopatrują

logo

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

dotyczy wodociągu wiejskiego Łabiszynek zaopatrującego miejscowość Łabiszynek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie  przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody wodociągu wiejskiego Łabiszynek uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i odpowiada w tym zakresie obowiązującym wymaganiom. Natomiast odbiega od wymagań fizykochemicznych w zakresie związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

  Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła