baner

Komunikat dotyczący zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów od 5 października

koronawirus
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GNIEZNO
 
W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 na terenie powiatu gnieźnieńskiego, od poniedziałku 5 października br. zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. Wnioski dot. poszczególnych procedur można składać za pośrednictwem poczty, internetu lub wrzucając je do specjalnej urny, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu.
 
Wnioski do Urzędu można:
- wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
- złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP
- wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.
 
Aby uniknąć zwiększonego ryzyka zakażeniem, Urząd Gminy Gniezno i jednostki podległe nie będą przyjmowały klientów do odwołania. Urzędnicy będą nadal pracowali, by załatwiać sprawy drogą telefoniczną lub elektroniczną. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich.
 
Poniżej przekazujemy listę telefonów, do poszczególnych referatów i komórek Urzędu Gminy Gniezno, do których należy dzwonić załatwiając sprawy. W przypadku konieczności złożenia pisma, od poniedziałku 5 października br. przy wejściu do budynku Urzędu Gminy znajdować się będzie urna, do której będzie można wrzucać pisma, co będzie jednoznaczne z przyjęciem sprawy do załatwienia. Prosimy aby pisma posiadały nr tel. kontaktowy i w razie potrzeby można telefonicznie uzgadniać sprawę. Prosimy także o załatwianie spraw poprzez platformę E-PUAP lub pocztą elektroniczną na adres sekretariatu urzędu.
 
Wobec zaistniałych, trudnych okoliczności uprzejmie prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie powyższych warunków. Jednocześnie ponownie apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń mających na celu uniknięcie zakażenia koronawirusem.
 
Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
 
Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51
Telefony
Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137
Sekretariat Wójta: 61 424 57 50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70
Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69
Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60
Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66
Zamówienia publiczne: 61 424 57 53
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56
Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57
Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468
Księgowość: 61 424 57 61
Sekretarz Gminy: 61 424 57 65

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła