baner1

baner2

baner3

baner4

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Gniezno!

1 089 390,93 złotych otrzymała Gmina Gniezno z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na poprawę infrastruktury drogowej. Dofinansowanie dotyczy budowy dróg osiedlowych w Goślinowie i przebudowy drogi w Łabiszynku.
Goślinowo - ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego:
Planowana Inwestycja obejmuje budowę dwóch odcinków drogi osiedlowej drogi wewnętrznej – ul. T. Pomina o długości 153,4m oraz ul. Kłopotowskiego o długości 95,0m. Całkowita długość planowanej inwestycji to 248,40m.
Wykonanie obejmuje położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz odwodnienie drogi w systemie liniowo-punktowym. Kosztorysowa wartość inwestycji: ul. Pomina 410 431,21 zł, ul. Kłopotowskiego 306 848,16 zł
Łączna wartość kosztorysowa: 717 279,37 zł
Łabiszynek
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łabiszynek o długości 245 m. Droga gminna zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości. Droga stanowi odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 194 A i kończy na drodze gminnej nr 287009P. Przebudowa drogi polegać będzie na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz budową nowego chodnika wraz ze zjazdem po lewej stronie drogi. Inwestycja jest kontynuacją robót objętych dofinansowaniem w poprzedniej edycji. Wartość kosztorysowa 394 344,03 zł.
 
Termin realizacji inwestycji listopad 2024.
polski_ład

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła