baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Informacja w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania  w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, od 24 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r. zostanie wyłożony do wglądu spis członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania na terenie Gminy Gniezno w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 24 września 2023 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach mogą sprawdzić, czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11 (parter - pokój nr 6, tel. 61 424 57 64) w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. od 800 do 1600, wt.-pt. od godz. 700 do 1500.

wir

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła