baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja w sprawie udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2022 rok została ujęta w porządku obrad LXVI sesji Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. W debacie nad raportem oprócz radnych, może uczestniczyć 15 mieszkańców Gminy Gniezno. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno pisemne zgłoszenie poparte, co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy Gniezno. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Gniezno.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Gniezno – pok. nr 8 (biuro rady), w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Wzór zgłoszenia

Raport o stanie Gminy Gniezno za 2022 rok

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła