baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXXV sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 18 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu LXXV sesji Rady Gminy Gniezno

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXIII i LXXIV sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę nr XLIX/394/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”,
  b) nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Kościelne,
  c) zmiany planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2024 r.
 6.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 7.  Zapytania i wolne głosy.
 8. Podsumowanie działalności Rady Gminy Gniezno VIII kadencji w latach 2018-2024.
 9. Zakończenie obrad LXXV sesji Rady Gminy Gniezno.                                                         

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła