baner

Informacja o zwołaniu LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 23 sierpnia 2023 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.   z 2023 r., poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję LXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10:30 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
    b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030.
  3. Zakończenie obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno.                                                        

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

 

Wniosek Wójta Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła