baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o utrudnieniach w ruchu w związku z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przełożeniem ścieżki rowerowej w m. Jankówko

Od poniedziałku 8 kwietnia 2024 r. rozpoczną się prace na odcinku drogi w Jankówku od granic Miasta Gniezna do skrzyżowania w kierunku Wełnicy w ramach zadania budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1 km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości ok. 760 m i kanalizacji tłocznej. Na przedmiotowym odcinku drogi będą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Planowane zakończenie prac - 31 sierpnia 2024 r.

utrudnienia_jankówko

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła