baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o możliwości składania wniosków na usuwanie materiałów zawierających azbest

Gniezno, dnia 15 marca 2023 r.

OŚR. 602.2.2023

KURENDA

Wójt Gminy Gniezno informuje o możliwości składania wniosków o sfinansowanie (w wysokości 100% całościowych kosztów zadania) demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (www.powiat-gniezno.pl), na stronie Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE” → Ochrona środowiska) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno – Biuro Obsługi Klienta.
Wnioski o sfinansowanie wraz z załącznikami składać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno w terminie do:
a) 30 kwietnia 2023 r.(w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność rolniczą, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów azbestowych z budynków niemieszkalnych)
b) 31 maja 2023 r. (w pozostałych przypadkach).

Wnioski rozpatrywane i weryfikowane będą wg kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2023.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2023

Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest

azbest

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła