baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o możliwości przyjęcia dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym i przedszkolnym do placówek na terenie gminy

Ukraina

W dniu 7 marca br. w Urzędzie Gminy Gniezno odbyło się robocze spotkanie wójta Gminy Gniezno z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Omówiono wszelkie sprawy związane z problemem pomocy dla przebywających na naszym terenie obywateli Ukrainy. Szczególną uwagę poświęcono dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Dyrektorzy szkół przedstawili stan przygotowania do przyjęcia tych uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w Gminie Gniezno. Dzieci można zgłaszać bezpośrednio u dyrektorów szkół. Poniżej podajemy numery telefonów do poszczególnych placówek:

Zespół Szkół w Szczytnikach Duchownych 61 424 57 73

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 61 424 57 74

Szkoła Podstawowa w Goślinowie 61 669 98 31

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 507 723 491

Zespół Przedszkoli w Zdziechowie 511 979 077

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła