baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030"

Informujemy, że w okresie od 6 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030".

Udział w konsultacjach możliwy jest za pomocą formularza ankiety konsultacji społecznych - poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii (dokumenty dostępne do pobrania poniżej), w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, w której zostanie wyłożony do wglądu wydrukowany projekt strategii, w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu;
b) elektronicznie poprzez formularz ankiety konsultacji społecznych, przesłany na adres e-mail Urzędu Gminy sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030"

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Ankieta konsultacyjna

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła