baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Gniezno w 2022 rok

OŚR. 6180.4.2021                                                                          Gniezno, dnia 21 czerwca 2021 r.

KURENDA

Wójt Gminy Gniezno informuje, iż producenci rolni zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Gniezno w 2022 roku proszeni są o nadesłanie do Wójta Gminy Gniezno, w terminie do 30 września 2021 roku, zgłoszeń zawierających wielkość planowanych powierzchni pod te uprawy.

Powyższe informacje Wójt Gminy Gniezno przekaże do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych no terenie województwo wielkopolskiego w 2022 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r„ poz. 2050) nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.

Przypominamy, iż do podstawowych warunków umożliwiających uprawę maku i konopi należą:

1. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych wydanego zgodnie z art, 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r„ poz. 2050) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r„ poz. 735). Od decyzji wydanej przez organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego).

2. Zawarcie umowy kontraktacji przez prowadzącego uprawę z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub umowy sprzedaży z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r„ poz. 2050), uprawa konopi włóknistych może być prowadzona dodatkowo na podstawie umowy kontraktacji, umowy sprzedaży, umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.

Zgodnie z art, 48 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa kontraktacji winna zawierać dokładnie określony sposób zniszczenia słomy makowej jak i resztek pożniwnych pochodzących z uprawy maku niskomorfinowego.

3. Prowadzenie upraw maku lub konopi włóknistych na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany. Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie skupu maku winny zaopatrzyć się w materiał siewny maku w Hodowli Roślin Strzelce sp, z o.o. Oddział Borowo, 64-020 Czempiń, powiat Kościan, tel. 61/282-72-67, fax 61/282-62-97, natomiast kwalifikowane nasiona konopi włóknistych oferuje do sprzedaży Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań, tel. 61/845-58-00, 854-58-32.

Aktualnie podmiotami, posiadającymi zezwolenie, uprawnionymi do prowadzenia skupu maku na podstawie umowy kontraktacji lub skupu konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży są podmioty wykazane poniżej:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie skupu maku niskomorfinowego na terenie województwa wielkopolskiego

 1. Przedsiębiorstwo „Centrala Nasienna" Marek Szczęsny, ul. Bydgoska 5, 89-300 Wyrzysk
 2. Wiejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Starej Tuchorzy, 64-232 Tuchorza
 3. „Gminne Składy" sp. z o.o., ul. Powstańca Kozaka 11, 64-330 Opalenica
 4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska", Wierzbinek, 62- 619 Sadlno
 5. Centrala Nasienna „KALNAS" sp. z o.o, ul. Wrocławska 13-17, 62-800 Kalisz
 6. DUKE Marzenna Bernakiewicz ,Wierzbno 1C, 55-216 Domaniów

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie skupu konopi włóknistych terenie województwa wielkopolskiego

 1. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71B, 60- 630 Poznań
 2. Spółka Akcyjna STEICO z siedzibą w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków
 3. Eta GRYT Ewa Gryt, ul. Kościelniaka 26A, 41-409 Mysłowice
 4. HemPoland sp. z o.o., Władysławowo 30A, 82-300 Władysławowo
 5. „INDIA COSMETICS" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 60-809 Poznań
 6. BIO-ECO sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Górna 5/15, 10-040 Olsztyn
 7. OLIMAX NEW TECHNOLOGIES z siedzibą w Bilczy, ul. Bukowa 2, 26-026 Morawica
 8. ZENIRsp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Trybowskiego 7/53, 85-796 Bydgoszcz
 9. SemCo sp, z o.o. sp.k. Śmiłowo, ul. Spacerowa 75, 64-500 Szamotuły
 10. Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego „Dolina Mogilnicy", Wolkowo 13, 64-060 Wolkowo
 11. Scaregrow sp. z o.o., ul. Zawrotna 11/2, 70-883 Szczecin
 12. Eir Health sp. z o.o. sp. K., ul. Młyńska 12/314, 61-730 Poznań
 13. VVS PL sp. z o.o., Wiele 65, 89-115 Mrocza
 14. ECOCROP POLAND sp. z o.o., ul. Wierzbińskiego 60, 88-100 Inowrocław
 15. MyOrganico sp. o.o.,Nicwałd 65, 86-330 Mełno
 16. Hemplab sp. z o.o., ul. Pana Balcera 6/124, 20-631 Lublin
 17. Green Farms sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
 18. AGRIEXPORT sp. z o.o., Klępczewo 29, 78-300 Świdwin
 19. AGROKONOPIE sp. z o.o., ul. Różana 1, 75-220 Koszalin
 20. BIONATEO sp. z o.o., ul. Chocimska 6, 62-800 Kalisz
 21. AGRO SOLUTION sp. z o.o., ul. Kościelna 6, 63-645 Siemianice
 22. Zakład Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego w Środzie Wlkp. sp. z o.o., Kijewo, 63-000 Środa Wlkp.
 23. Marcin Karol Wilk, Zawada 1A, 64-125 Poniec
 24. AGROPRO POLSKA sp. z o.o., al. Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa
 25. OMARON DISTILLERY sp. z o.o., Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno
 26. GAIA HEMP MEDICAL sp. z o.o., ul. Projektowa 1/19, 20-209 Lublin
 27. BAJCANNAsp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa
 28. POUSH TECHNOLOGY GROUP sp. z o.o., ul. Wojciecha Górskiego 6/75, 00-033 Warszawa
 29. TRADE POINT Krzysztof Porębski, ul. Transportowa 8, 69-100 Słubice
 30. SEFIR POLSKA sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
 31. Green Cube Solution sp. z o.o., ul. Eichlera 13, 95-200 Pabianice
 32. CLEAR sp. o.o., Morzyczyn 41, 62-619 Sadlno
 33. Słowianka sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków
 34. SORTECHNIK sp. z o.o., Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno
 35. Agencja Informacji Rynku Rolnego Piotr Szymkowiak, ui. Szpitalna 3, 62-000 Środa Wlkp,
 36. Grow Pharma sp. z o.o., ul. Anny Jagiellonki 2/52, 21-500 Biała Podlaska
 37. POLSKIE ZIOŁA sp. z o.o., Piaski Wielkie 32, 21-050 Piaski
 38. Polski Instytut Konopi sp. z o.o., ul. Zgorzelecka 51, 59-800 Lubań
 39. Baster sp. z o.o., ul. Wrocławska 43-49, 62-800 Kalisz
 40. BIO-CANNABIS sp. z o.o., Dziewoklucz 52, 63-840 Budzyń
 41. GO SOLAR ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JÓZEF SUDZIK, ul. Leśna 79, 60-005 Promnice
 42. POLISH ORGANICS LAB, sp. z o.o. Dziekania 1, 61-600 Kępno
 43. HEMP LABS sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 38, 59-786 Poznań
 44. BITE RIGHT Spółka z o.o., Spółka Komandytowa ul. Krzeszowicka, 25 60-003 Poznań
 45. Royal Sensi Mateusz Mroczek, ul. Marszałkowska 84/92/29, 00-514 Warszawa
 46. Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
 47. Help-People sp. z o.o., ul. Bolesława Leśmiana 5, 62-200 Gniezno
 48. Andrzej Zelent, Sarbicko 19 ,62-740 Tuliszków
 49. SPECJALISTYCZA PRAKTYKA LEKARSKA RAFAŁ KRYGIER NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA GEMINI, Os. Słoneczne 2, 62-571 Żychlin
 50. KONOPIE Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 134, 08-500 Ryki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła