baner

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jankowo Dolne

Wójt Gminy Gniezno ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych
położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena netto

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

1.

543/87

978

 

 

 

 

 

PO1G/00079151/2

 

65 373,00

6 537,30

 

 

 

 

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej

 

 

 

 

 

 

Bez obciążeń

 

2.

543/88

978

65 373,00

6 537,30

3.

543/90

974

65 105,00

6 510,50

4.

543/91

970

64 838,00

6 483,80

5.

543/92

970

64 838,00

6 483,80

6.

543/95

929

62 763,00

6 276,30

7.

543/96

928

62 696,00

6 269,60

8.

543/97

928

62 425,00

6 242,50

9.

543/99

927

62 628,00

6 262,80

10.

543/100

927

62 628,00

6 262,80

11.

543/101

927

62 628,00

6 262,80

12.

543/102

927

62 628,00

6 262,80

13.

543/107

1 899

117 643,00

11 764,30

14.

543/109

924

62 425,00

6 242,50

15.

543/110

924

62 425,00

6 242,50

16.

543/113

925

62 493,00

6 249,30

17.

543/114

925

62 493,00

6 249,30

18.

543/115

925

62 493,00

6 249,30

19.

543/116

925

62 493,00

6 249,30

20.

543/117

925

62 493,00

6 249,30

21.

543/118

925

62 493,00

6 249,30

22.

543/119

925

62 493,00

6 249,30

23.

543/120

960

64 858,00

6 485,80

24.

543/123

978

72 636,00

7 263,60

25.

543/124

976

72 488,00

7 248,80

26.

543/125

979

70 529,00

7 052,90

27.

543/31

1 532

 

PO1G/00079151/2

 

97 849,00

9 784,90

 

 

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
z usługami

 

 

 

 

Bez obciążeń

 

28.

543/32

1 270

81 115,00

8 111,50

29.

543/33

1 270

81 115,00

8 111,50

30.

543/34

1 270

81 115,00

8 111,50

31.

543/35

1 271

81 179,00

8 117,90

32.

543/36

1 448

88 965,00

8 896,50

33.

543/37

2 133

136 235,00

13 623,50

34.

543/38

1 505

96 124,00

9 612,40

35.

543/39

1 517

96 981,00

9 698,10

36.

543/40

1 530

97 721,00

9 772,10

37.

543/41

1 543

98 551,00

9 855,10

38.

543/42

2 150

137 321,00

13 732,10

Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu  6  listopada  2023 r., o godz. 1000,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin  poprzedniego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  ww.  działki  wyznaczony  był  na  dzień  26.05.2023  r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  31 października  2023 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca. Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

mapa

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła