baner1

baner2

baner3

baner4

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne

Wójt Gminy Gniezno ogłasza
II   przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych
w  miejscowości  Jankowo Dolne:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena netto w PLN

Wadium
w PLN

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Obciążenie nieruchomości

 

1.

543/31

1 532

PO1G/00079151/2

97 849,00

9 784,90

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej 
z  usługami

 Bez obciążeń

2.

543/32

1 270

81 115,00

8 111,50

3.

543/33

1 270

81 115,00

8 111,50

4.

543/34

1 270

81 115,00

8 111,50

5.

543/35

1 271

81 179,00

8 117,90

6.

543/36

1 448

88 965,00

8 896,50

7.

543/37

2 133

136 235,00

13623,50

8.

543/38

1 505

96 124,00

9 612,40

9

543/39

1 517

96 981,00

9 689,10

10.

543/40

1 530

97 721,00

9 772,10

11.

543/41

1 543

98 551,00

9 855,10

12.

543/42

2 150

137 321,00

13 732,10

13.

543/43

1 649

106 262,00

10 626,20

14.

543/44

1 349

94 403,00

9 440,30

15.

543/45

1 338

93 633,00

9 363,30

16.

543/18

1 346

PO1G/00079151/2

74 555,00

7 455,50

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej

Bez obciążeń

17.

543/57

1 184

71 383,00

7 138,30

18.

543/58

1 172

70 660,00

7 066,00

19.

543/64

1 403

82 076,00

8 207,60

20.

543/73

1 456

87 782,00

8 778,20

21.

543/74

1 429

86 154,00

8 615,40

 

Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu  20  czerwca 2022 r., o godz. 1000,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczony był na dzień 8  kwietnia  2022 r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  13  czerwca  2022 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

jankowo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła