baner

Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów

Wójt Gminy Gniezno informuje o możliwości sfinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów (w wysokości 100% kosztów zabiegu) w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno”.  Właściciele kotów z terenu Gminy Gniezno mogą zgłosić się do tut. Urzędu (pokój nr 9, tel. 61 424 57 66) w celu pobrania skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji kotów w terminie do 31 października 2021 roku. Skierowania wystawiane będą do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie na 2021 rok.

kot

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła