baner

Ankieta dla mieszkańców sołectw "Wielkopolska Odnowa Wsi 2021 - 2030"

Ruszają prace nad nowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2021-2030”. Aby poznać potrzeby mieszkańców Urząd Marszałkowski stworzył ankietę, której wypełnienie pozwoli wskazać, gdzie i jakie wsparcie jest niezbędne. Wypełnione ankiety odesłać można do Urzędu Gminy Gniezno droga mailową na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu. Ankieta w formie papierowej dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych ankiet mija w dniu 31 grudnia 2019 r.

Ankieta (pdf)

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła