baner1

baner2

baner3

baner4

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gniezno

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gniezno

 

Gmina Gniezno realizuje zadanie w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, finansowanego całkowicie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 84 000,00 zł i obejmuje całkowity koszt projektu.

W ramach tych środków zostaną przeprowadzone szkolenia skierowane do osób powyżej
25. roku życia z pięciu modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”,
2. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
3. „Działam w sieciach społecznościowych”,
4. „Tworzę własną stronę internetową, blog”,
5. „Rolnik w sieci”.

W szkoleniach będzie mogło wziąć udział 150 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia. Projekt angażuje w działania różne grupy wiekowe mieszkańców. Liczymy na duże zainteresowanie szczególnie wśród grupy seniorów.

O terminie i sposobie rekrutacji uczestników szkoleń poinformujemy wkrótce. Rozpoczęcie szkoleń planowane jest na styczeń 2020 roku.

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła