baner1

baner2

baner3

baner4

25 nowych laptopów jest już w szkołach Gminy Gniezno

25 nowych laptopów trafiło do szkół z terenu Gminy Gniezno. Dzięki dofnansowaniu w wysokości 69 800,00 zł w ramach projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gniezno zakupiła niezbędny sprzęt do realizacji nauczania zdalnego. Laptopy zostaną rozdysponowane wśród uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają tego rodzaju sprzętu. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki na miejscu.
 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła