baner

solectwa


 SKIERESZEWO

Sołtys:

ROMAN SOLAREK

Rada Sołecka:

Emilia Walczak
Krystyna Budzyńska
Adam Zieliński

   
 

 

 

Mapa

 

 

 
 

STATUT SOŁECTWA
SKIERESZEWO


Rozdział I
Nazwa i teren działania

§1.Sołectwo Skiereszewo jest jednostką pomocniczą gminy Gniezno utworzoną przez Radę Gminy Gniezno w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy Gniezno.
1.Mieszkańcy Sołectwa wspólnie z mieszkańcami innych sołectw i osiedli gminy Gniezno tworzą wspólnotę samorządową gminy Gniezno.
2.Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Skiereszewo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,- uchwały Nr 15/III/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 11 grudnia 2002roku w sprawie Statutu Gminy Gniezno,
  - niniejszego statutu.
§2.Sołectwo obejmuje obszar wsi Skiereszewo 

(ciąg dalszy STATUTU - kliknij tutaj)


Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła