baner

Podsumowanie

 

Strategia rozwoju Gminy Gniezno


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Podsumowanie

      Strategia Rozwoju Gminy Gniezno nie jest przepisem na polepszenie się sytuacji gospodarczej i społeczne Gminy, ale stanowi wykaz celów, zadań i działań, których realizacja powinna pozytywnie na tą sytuację wpływać.
Największym sukcesem Strategii Rozwoju Gminy Gniezno będzie sukcesywne wdrażanie jej w życie. Ważne też, aby stworzony dokument był narzędziem służącym do celowego, wieloletniego oddziaływania władz samorządowych na rozwój gminy jako całości.
Nie ma złych strategii rozwoju, są tylko strategie nie realizowane.
        

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła