baner

Działania promocyjne

 

Strategia rozwoju Gminy Gniezno


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Działania promocyjne

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno, jest doskonałym narzędziem promocyjnym. Dzięki Strategii zarówno mieszkańcy Gminy, działający na jej terenie przedsiębiorcy, jak również potencjalni inwestorzy będą znali przyszłe plany i zamierzenia obecnych jak i przyszłych władz gminy oraz wszystkich innych instytucji, od których ta przyszłość zależy.
Promując Strategię należy trzymać się zasady: „Nic po doskonałych działaniach i wysiłkach organizacji, jeśli nikt nie będzie o nich w ogóle wiedział”. Dlatego też należy przygotować odpowiednie działania promocyjne zarówno w odniesieniu do samej Gminy jak i Strategii Rozwoju Gminy.
W przypadku Gminy Gniezno wykorzystane zostaną działania promocyjne opierające się na:
·    propagandzie rynkowej /(publicity) - budowanie pozytywnego wizerunku Gminy/:
·    artykuty,
·    wywiady,
·    raporty (przekazywanie raportów z realizacji strategii do mediów),
·    promocji osobistej (bezpośrednie i osobiste prezentowanie materiałów - rozmowy, spotkania,    prezentacje).
Jednym słowem o stworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Gminy powinni dowiedzieć się wszyscy, których ona dotyczy. Bardzo ważne jest, aby do promocji procesu tworzenia Strategii oraz samej Gminy w umiejętny sposób wykorzystać lokalne media. Przekaz skierowany do mediów powinien być możliwie najbardziej prosty i klarowny. Warto jest dołożyć starań, aby informacja trafiająca do mediów dotyczyła jednej najważniejszej sprawy, głównego wydarzenia (np. rozpoczęcie kolejnego ważnego działania lub cyklu działań).

Przed przystąpieniem do działań promocyjnych należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
·    jaki jest cel określonych działań promocyjnych?
·    trwalenie,
·    zmiana,
·    zaistnienie.
·    kim są adresaci działań promocyjnych?
·    co ma być przedmiotem promocji?
·   Gmina,
·   produkt (Strategia Rozwoju Gminy),
·   region.
·   jakie środki będą użyte do działań promocyjnych?
·   media (prasa, radio, TV),
·   inne (ulotki, broszury, spotkania, seminaria etc.).
·    jaki będzie charakter przekazywanych treści promocyjnych?
·   informacyjny,
·   sugerujący,
·   edukacyjny.           

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła