baner

Gospodarka odpadami - aktualności

Od 1 stycznia 2018 r - Zmiana sposobu segregacji odpadów Informacja   Ulotka


ROK 2021

materiały i informacje obowiązujące w 2021 roku


Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Terminy wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości wielolokalowych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2021r.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2021 roku

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2021 roku – Miejsca trudno dostępne


 ROK 2020

materiały i informacje obowiązujące w 2020 roku


Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2020 roku - (kliknij tutaj)

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2020 roku – Miejsca trudno dostępne - (kliknij tutaj) 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2020 roku - (kliknij tutaj)

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2020 roku – Miejsca trudno dostępne - (kliknij tutaj)

 


 ROK 2019

materiały i informacje obowiązujące w 2019 roku


Terminy wywozu  odpadów komunalnych dla działalności gastronomicznej, hotelarskiej  i  działalności publicznej na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2019r. - (kliknij tutaj)   

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2019 roku - (kliknij tutaj) 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2019 roku – Miejsca trudno dostępne - (kliknij tutaj) 

Terminy wywozu  odpadów komunalnych dla działalności gastronomicznej, hotelarskiej  i  działalności publicznej na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2019r. - (kliknij tutaj)  

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2019 roku - (kliknij tutaj)

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2019 roku – Miejsca trudno dostępne - (kliknij tutaj)


ROK 2018

materiały i informacje obowiązujące w 2018 roku


Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2018 roku. - (kliknij tutaj)

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2018 roku – Miejsca trudno dostępne - (kliknij tutaj)  

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno posesje niezamieszkałe - RYCZAŁTY

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2018 roku – Miejsca trudno dostępne - aktualizacja z dnia 2 kwietnia 2018

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2018 roku.


Informacje archiwalne

materiały i informacje obowiązujące w latach ubiegłych


Informacja w sprawie obowiązku złożenia nowej deklaracji w przypadku zaistnienia zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za GOK.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w I półroczu 2017 roku. 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w II półroczu 2016 roku. 

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno  od lutego do czerwca 2016 roku.

Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki, na terenie Gminy Gniezno w miesiącu styczniu 2016 roku.

Kurenda w sprawie zbórki odpadów wielkogabarytowych - 01.10.2015

Druk przekazu - 03.06.2014

Nowe prawo dla czystego środowiska - strona Ministerstwa Środowiska

Zasady optymalnej segregacji 

Uzasadnienie korekty deklaracji_09072013

Kurenda_25062013

Ulotka_str_1

Ulotka_str_2 


Rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

1.Pismo przewodnie.

2.Wzór deklaracji (plik pdf) (plik doc).

3.Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy.

4.Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości.

5.Selektywne zbieranie odpadów

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła