baner

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Terminarz posiedzeń Komisji:

21.09.2020 r. godz. godz. 8.00

 

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dyżury terapeuty uzależnień:
 • 07.04.2020
 • 05.05.2020
 • 02.06.2020
 • 07.07.2020
 • 04.08.2020
 • 05.09.2020
 • 06.10.2020
 • 03.11.2020

Dyżury dla mieszkańców Gminy Gniezno odbywają się w siedzibie Fundacji "Młodzi w Uzależnieniu", ul. 3 Maja 1 w Gnieźnie w godz. 12.00 - 14.00


Dyżury psychologa

 • 29.09. 2020r. od godz. 13.00 do 16.00,
 • 06.10.2020r. od godz.13.00 do 16.00 (dyżur dodatkowy),
 • 27.10.2020r. od 13.00 do 16.00,
 • 19.11.2020r. 13.00 do 16.00,
 • 15.12.2020r. 13.00 do 16.00.

Dyżur psychologa odbywa się w Urzędzie Gminy Gniezno.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła