baner1

baner2

baner3

baner4

Ochrona środowiska, rolnictwo, sprawy lokalne

 Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno"
pdf Regulamin programu
pdf

Formularze w formacie PDF

Wniosek - osoby fizyczne

Wniosek - przedsiębiorcy

Formularz rozliczenia

doc

Formularze w formacie WORD

Wniosek - osoby fizyczne

Wniosek - przedsiębiorcy

Formularz rozliczenia

AZBEST
doc Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2023
doc Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest
doc Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest  
WYCINKA DRZEW
pdf Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
doc Zgłoszenie zamiaru wyciecia drzewa  
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trensportu nieczystości ciekłych 

Oświadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia

doc Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
doc

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załącznik do sprawozdania - wykaz zawartych i rozwiązanych umów

 DECYZJE ŚRODOWISKOWE
xls Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
ROLNICTWO
doc Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych - susza 2023
 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
pdf Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych
pdf Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych

Pozostałe wnioski

 doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 doc

Wniosek o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno

Oświadczenie do wniosku

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła