biuletyn

Obwieszczenia i komunikaty

Obwieszczenia Starosty Gnieźnieńskiego

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenia Wójta Gminy Gniezno

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja w sprawie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie Gminy Gniezno w dniu głosowania, w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum dnia 15 października 2023 r. (niedziela)

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)

UCHWAŁA NR 229/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 października 2023 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o rozwiązaniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW utworzonego w celu samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenia, postanowienia i informacje Komisarza Wyborczego w Koninie II

POSTANOWIENIE NR 26/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie wsprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 27/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gniezno do stanu faktycznego

POSTANOWIENIE NR 78/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie wsprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

POSTANOWIENIE NR 90/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania

POSTANOWIENIE NR 134/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 151/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum  ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. /WYCIĄG/

POSTANOWIENIE NR 154/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. /WYCIĄG/

POSTANOWIENIE NR 222/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gniezno

POSTANOWIENIE NR 223/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Gniezno

POSTANOWIENIE NR 244/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 31 stycznia 2024 r. - liczba mieszkańców w gminach

POSTANOWIENIE NR 184/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (wyciąg)

POSTANOWIENIE NR 185/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 206/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie

POSTANOWIENIE NR 212/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 217/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (wyciąg)