biuletyn

Obwieszczenia i komunikaty

Obwieszczenia Wójta Gminy Gniezno

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)

Obwieszczenia, postanowienia i informacje Komisarza Wyborczego w Koninie II

POSTANOWIENIE NR 26/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie wsprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 27/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gniezno do stanu faktycznego

POSTANOWIENIE NR 78/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie wsprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

POSTANOWIENIE NR 90/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania

POSTANOWIENIE NR 134/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 151/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum  ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. /WYCIĄG/

POSTANOWIENIE NR 154/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. /WYCIĄG/