biuletyn
Jesteś tutaj:    » » »

Archiwum

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020

 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 3 czerwca br. (środa) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych (jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej)

Wybory Prezydenta RP 2020 - OKW_znak X.ppt

http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/sAnsk6AiiPPiCpe

Wybory Prezydenta RP 2020  - Prezentacja_OKW_1.ppt

http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/Xr2JjpgTdigKLBK

Wybory Prezydenta RP 2020  - Protokół_szkoleniowy.pdf

http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/6R32tYzSSSarQwN

 

Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Gniezno:
- godz. 9:00 dla komisji nr 1, 4 i 5
- godz. 14.00 dla komisji nr 2 i 3 
II TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP
 
 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020


 

KALENDARZ WYBORCZY


Informacja o naborze na funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Gniezno


Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno

Komunikat dotyczący zgłaszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z wprowadzonym na terenie RP stanem epidemii oraz ograniczeniem przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Gniezno, informujemy, że zgłoszenia kandydatów można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu zgłoszenia na  adres e-mai: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00. Oryginał zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną (oryginały nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).  Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 61 424 57 50.

 


POSTANOWIENIE NR 49/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 10 kwietnia 2020r o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Postanowienie nr 31/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (doc)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (pdf)

Zgłoszenie wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych

Głosowanie korespondencyjne w wyborach Prezydenta RP

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 13.10.2019

Kalendarz wyborczy

W dniu 1.10.2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie obwodowych komisji wyborczych.


10.10.2019 - Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Gniezno

20.09.2019 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

16.09.2019 - Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 16 września 2019 r. - o możliwości dokonania  dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i teminie losowania członków  komisji

12.09.2019 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 12 września 2019 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

27.08.2019 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II - głosowanie korespondencyjne

21.08.2019 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Załącznik: Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik: Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

21.08.2019 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

06.08.2019 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

06.08.2019 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Europejski - 26.05.2019

Kalendarz wyborczy


23.05.2019 - Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze Gminy Gniezno

23.05.2019 - Informacja o otwarciu lokali wyborczych

21.05.2019 - Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gniezno 

14.05.2019 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

09.05.2019 - POSTANOWIENIE NR 75/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

06.05.2019 - Postanowienie Nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 6 maja 2019 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

30.04.2019 - Informacja z dnia 30 kwietnia 2019 r.  Komisarza Wyborczego w Koninie II o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych spośród zgłoszeń dokonanych przez wyborców indywidualnych.

26.04.2019 - Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r.  Komisarza Wyborczego w Koninie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

26.04.2019 - Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

23.04.2019 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

15.04.2019 - Uchwała nr 64/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, których wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

09.04.2019 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 5 kwietnia2019 r.o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

09.04.2019 - Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

26.03.2019 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń  zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

13.03.2019 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

13.03.2019 - Informacja PKW o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

12.03.2019 - Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

07.03.2019 - Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

27.02.2019 - Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego    załacznik

27.02.2019 - UCHWAŁA NR 8/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego       załacznik

25.02.2019 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego