biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze"

Informacje

 

punkt kosultacyjny 

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny czynny jest w dni robocze:
poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00

w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, pok. 12

KONTAKT: Mateusz Bara, tel. 513 032 137, m.bara@ug.gniezno.idsl.pl

 

GŁÓWNA STRONA INTERNETOWA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

 tablica

 PCZP

  Informacje

  Data

14 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, ul. Poziomkowa 32 C, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Gniezno dotyczące programu "Czyste powietrze",  21.02.2019
Program "Czyste Powietrze" - nowa broszura informacyjna  26.04.2019
Nowe zasady naboru wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze"  25.05.2020
Program "Czyste Powietrze" - ulotka informacyjna  17.08.2020
Ulotka informacyjna  19.11.2020
Baza wiedzy  19.11.2020
Informacja - Cz. I i II programu  19.11.2020
Informacja o zmianach w programie od dnia 1 lipca 2021 r.  29.06.2021
Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  14.01.2022
Informacja na temat realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniezno, wg stanu na 31.12.2021 r.:  20.01.2022
Ulotka informacyjna - nowe zasady finansowania  29.03.2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE" W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW") ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulega zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze" (dalej: „Program"). Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

 04.08.2022
Zmiany w Programie Czyste Powietrze w 2023 r. -broszura informacyjna 02.01.2023
Webinarium - nowe zasady finansowania w programie "Czyste Powietrze" 12.01.2023
Poradnik - co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie domu 20.03.2023
Szkolenie dla sołtysów - "Zostań ambasadorem programu Czyste Powietrze" 12.09.2023