biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Duplikat B

Duplikat B

Rejestr B

  REJESTR DECYZJI I POSTANOWIEŃ - "B"

 Nr karty

 Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

 Dane podmiotu

B/1/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Dębówcu - działka nr 47/9

dane w aktach sprawy

B/2/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Dębówcu - działki nr 48/2 i 48/4

dane w aktach sprawy

B/3/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Strzyżewie Paczkowym - działki nr 186 i 187

dane w aktach sprawy

B/4/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew i zakrzaczenia w miejscowości Goślinowo i Dębówiec   - działki nr 7 i 19

dane w aktach sprawy

B/5/2010

Postanowienie o przekazaniu wg właściwiości Staroście Gnieźnieńskiemu - drzewa w Wierzbiczanach - działka nr 94

dane w aktach sprawy

B/6/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Wełnicy - działka nr 166

dane w aktach sprawy

B/7/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Woli Skorzęckiej - działki nr 5 i 17

dane w aktach sprawy

B/8/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Piekarach - działka nr 121/1

dane w aktach sprawy

B/9/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Mnichowie - działka nr 247/6

dane w aktach sprawy

B/10/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Wierzbiczanach dzialka nr 69/1 

dane w aktach sprawy

B/11/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Goślinowie - działka nr 18/3

dane w aktach sprawy

B/12/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Napoleonowie - działka nr 17

dane w aktach sprawy

B/13/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Zdziechowie - działka nr 190

dane w aktach sprawy

B/14/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania i transportu nieczystości ciekłych

PPHU MARI-TRANS

B/15/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Strzyżewie Kościelnym - działka nr 159/2

dane w aktach sprawy

B/16/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Lulkowie - działka nr 77

dane w aktach sprawy

B/17/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Wierzbiczanach - działka nr 71/2

dane w aktach sprawy

B/18/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Ganinie - działka nr 27

dane w aktach sprawy

B/19/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w Kalinie - działka nr 191

dane w aktach sprawy

B/20/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w Skiereszewie - działka nr 70/1

dane w aktach sprawy

B/21/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Lulkowie - działka nr 118/1

dane w aktach sprawy

B/22/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Pyszczynie - działki nr 8 i 96

dane w aktach sprawy

B/23/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Jankowie Dolnym - działka nr 58/2

dane w aktach sprawy

B/24/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Szczytnikach Duchownych - działka nr 23

dane w aktach sprawy

B/25/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Jankówku - działka nr 119 (obręb Jankowo Dolne)

dane w aktach sprawy

B/26/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Szczytnikach Duchownych - działki nr 78 i 101

dane w aktach sprawy

B/27/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Strzyzewie Kościelnym - działka nr 190 (Dębówiec)

dane w aktach sprawy

B/28/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Lulkowie - działka nr 97

dane w aktach sprawy

B/29/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w Pyszczynku - działka nr 37/2

dane w aktach sprawy

B/30/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Osińcu - działka nr 86

dane w aktach sprawy

B/31/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Jankowie Dolnym - działka nr 201/1

dane w aktach sprawy

B/32/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Jankowie Dolnym - działka nr 202/1

dane w aktach sprawy

B/33/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Wełnicy - działka nr 149

dane w aktach sprawy

B/34/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Piekarach - działki nr 96 i 104

dane w aktach sprawy

B/35/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Mnichowie - działka nr 225

dane w aktach sprawy

B/36/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Skiereszewie - działka nr 40/7

dane w aktach sprawy

B/37/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie krzewów w Ganinie - działka nr 62/7

dane w aktach sprawy

B/38/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Zdziechowie - działka nr 182

dane w aktach sprawy

B/39/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Szczytnikach Duchownych - działka nr 238

dane w aktach sprawy

B/40/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Modliszewku - działka nr 69

dane w aktach sprawy

B/41/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Lubochnii - działka nr 103/16

dane w aktach sprawy

B/42/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Mnichowie - działka nr 207

dane w aktach sprawy

B/43/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Modliszewku - działka nr 12/1

dane w aktach sprawy

B/44/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Mnichowie - dzialka nr 124

dane w aktach sprawy

B/45/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Mnichowie - działka nr 111/1

dane w aktach sprawy

B/46/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Szczytnikach Duchownych - działka 159

dane w aktach sprawy

B/47/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Lulkowie - działka nr 106

dane w aktach sprawy

B/48/2010

Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Lulkowie - działka nr 273

dane w aktach sprawy

 B/49/2010 Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Mnichowie - działka nr 112  dane w aktach sprawy
 B/50/2010 Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecia drzew w Dębówcu - działki nr 39/2 i 41  dane w aktach sprawy
 B/51/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Wełnicy - działka nr 91/9  dane w aktach sprawy
 B/52/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Woli Skorzęckiej - działka nr 102/2  dane w aktach sprawy
 B/53/2010  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Budowa warsztatu samochodowego w Piekarach - dzialka nr 120  Tadeusz Majewski
 B/54/2010  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowa warsztatu samochodowego w Ganinie - działka nr 62/8  Marcin i Marlena Szeląg
 B/55/2010  Postanowienie w sprawie potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsiewziecia pn. Budowa dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2   ALTIPLANO Sp. z o. o.
 B/56/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Zdziechowie - działka nr 16/3  dane w aktach sprawy
 B/57/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie krzewów w Skiereszewie - działka nr 35  dane w aktach sprawy
 B/58/2010  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa warsztatu mechaniczno - blacharskiego w Jankowie Dolnym - działka nr 11/84  Zbigniew Garstka
 B/59/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Goślinowie - działki nr 35/9 i 35/12  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
 B/60/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Braciszewie - działka nr 8  dane w aktach sprawy
 B/61/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych  U MACIEJA Ryszard Moch
 B/62/2010  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z diagnostyka w miejscowości Obora - działka nr 150/3  Paweł Turtoń
 B/63/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Zdziechowie - działka nr 64/9  Polskie Koleje Państwowe
 B/64/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Mącznikach - działka nr 39  dane w aktach sprawy
 B/65/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Osińcu - działka nr 117/14  dane w aktach sprawy
 B/66/2010  Decyzja odmowna o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowa i eksploatacja stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno- działka nr 117/2  RADMET Aneta Mstowska
 B/67/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Lubochni- działka nr 99  dane w aktach sprawy
 B/68/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Dębówcu - działka nr 166  dane w aktach sprawy
 B/69/2010  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Regionalnego ZZO w Lulkowie - działki nr 190/1; 190/2; 191/3; 191/4  Prezydent Miasta Gniezna
 B/70/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Goślinowie - działka nr 212/8  dane w aktach sprawy
 B/71/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew i krzewów w Lulkowie - działka nr 128  dane w aktach sprawy
 B/72/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w Lubochni - działki nr 33/1; 33/2; 29  dane w aktach sprawy
 B/73/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Goślinowie - działka nr 18/4  dane w aktach sprawy
 B/74/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Szczytnikach Duchownych- działka nr 111  dane w aktach sprawy
 B/75/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Wierzbiczanach - działka nr 113/2  dane w aktach sprawy
 B/76/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  GREEN POINT
 B/77/2010  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksolatacji w Goślinowie, Gmina Gniezno - działka nr 384/3  Danuta Krysztofik - Peridis
 B/78/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w Strzyżewie Kościelnym - działka nr 8  dane w aktach sprawy
 B/79/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Lubochni - działka nr 191  dane w aktach sprawy
 B/80/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Jankowie Dolnym - działka nr 234/15  dane w aktach sprawy
 B/81/2010  Postanowienie w sprawie potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsiewziecia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej do produkcji mebli tapicerowanych w Mnichowie - działka nr 45   Fabryka Mebli SPIN
 B/82/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Strzyżewie Paczkowym - działka nr 195/4  dane w aktach sprawy
 B/83/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Wierzbiczanaych - działka nr 140/26  dane w aktach sprawy
 B/84/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Szczytnikach Duchownych - działka nr 120  dane w aktach sprawy
 B/85/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Dębówcu - działka nr 45  dane w aktach sprawy
 B/86/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Wełnicy - działka nr 100/3  dane w aktach sprawy
 B/87/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Dębówcu - działka nr 13 - obręb geodezyjny Ławiczno Dwór i Las  dane w aktach sprawy
 B/88/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Mnichowie - działka nr 160  dane w aktach sprawy
 B/89/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Strzyżewie Paczkowym - działka nr 164  dane w aktach sprawy
 B/90/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Strzyżewie Paczkowym - działka nr 194/2  dane w aktach sprawy
 B/91/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Jankowie Dolnym - działka nr 189/1  dane w aktach sprawy
 B/92/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Kalinie - działka nr 124  dane w aktach sprawy
 B/93/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Pyszczynie - działka nr 48  dane w aktach sprawy
 B/94/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Zdziechowie - działka nr 106/1  dane w aktach sprawy
 B/95/2010  Postanowienie w sprawie potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsiewziecia polehajacego na budowie obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w Mnichowie - działka nr 118  Sławomir Kujawa
 B/96/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Lubochni - działki nr 103/14 i 103/16  dane w aktach sprawy
 B/97/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Mnichowie - działka nr 201/1  dane w aktach sprawy
 B/98/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzewa w Mnichowie - działka nr 111/1  dane w aktach sprawy
 B/99/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wywozu i transportu nieczystości ciekłych  WOJTEK Wojciech Sieradzki
 B/100/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w Lulkowie - działka nr 116/6  dane w aktach sprawy
 B/101/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Woli Skorzęckiej - działka nr 17  dane w aktach sprawy
 B/102/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzewa w Pyszczynie - działaka nr 73  dane w aktach sprawy
 B/103/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Lulkowie - działka nr 85/13  dane w aktach sprawy
 B/104/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wyciecie drzew w Lulkowie - działka nr 135/1  dane w aktach sprawy
 B/105/2010  Decyzja o wydaniu zezwolenia na wycięcie drzew w Lulkowie - działka nr 168  dane w aktach sprawy