biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Archiwum ogłoszeń i informacji

Archiwum ogłoszeń i informacji

Data  Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu  Sygnatura
 19.04.2010 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno  - dzialka nr 120 UG.OS 7624-2-10
19.04.2010  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Ganina, Gmina Gniezno - działka nr 62/8  UG.OS.7624-3-10
 21.04.2010  Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2.  UG.OS.7624-1-10
4.05.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Goślinowo - działka nr 384/3  UG.OS 7624/5/10
 10.05.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniczno - blacharskiego w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno - działka nr 11/84 UG.OS 7624/4/10
14.05.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postepowania i rozpoiczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwziecia polegajacego na Budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - działki nr 190/1; 190/2; 191/3; 191/4  Prezydent Miasta Gniezna
 7.05.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w Osińcu - działka nr 117/2  UG.OS. 7624/7/10
 2.06.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego n rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z diagnostyką w miejscowości Obora, Gmina Gniezno - działka nr 150/3 UG.OS 7624/6/10
 12.08.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie i sksploatacji stacji demontażu pojazdów w Osińcu - działka nr 117/2  UG.OS 7624/7/10
 26.08.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcie polegającego na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Gmina Gniezno, działki nr 190/1, 190/2, 191/3, 191/4  UG.OS 7624/8/10
 4.10.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Goślinowie, Gmina Gniezno - działka nr 384/3  Danuta Krysztofik - Peridis
 8.10.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewziecia polegajacego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno - działka nr 117/2  UG.OS.7624/11/10
 7.12.2010  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewziecia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej do produkcji mebli tapicerowanych w miejscowości Mnichowo, Gminy Gniezno - działka nr 45  UG.OS. 7624/9/10
 11.03.2011  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewzięcia polegającego na budowie pawilonów - fermy norek na 60 DJP w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno - działka nr 10  UG.OS. 7624/14/10
 15.03.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec - działka nr 117/2 UG.OS 7624/11/10
 26.04.2011 Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej w miejscowości Skiereszewo, działki nr 58; 65; 62/1; 71/2; 68; 74; 75; 79/10; 46; 26/4.  Urząd Gminy w Gnieźnie
 17.05.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na adaptacji budynku magazynowego dla magazynowania ia konfekcjonowania produktów chemicznych stosowanych w przemysle poligraficznym w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 12/1 UG.OS. 6220.1.11
 4.07.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec, działka nr 117/2  UG.OS.7624/11/10
 14.10.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym w miejscowości Skiereszewo (os. Bajkowe), Gmina Gniezno, działki nr 110; 113; 125; 41/3 i 43  UG.OS. 6220.4.2011
 16.11.2011  Ogłoszenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek na 60 DJP w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno - działka nr 10  UG.OS. 7624/14/10
 12.03.2012  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 11/84  Auto Import Transport Naprawa Zbigniew Garstka
 25.07.2012  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych  wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno działka nr 118  Sławomir Kujawa
 31.07.2012  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych , placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu, tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2   Altiplano Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 27.08.2012  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 11/84  Auto-Import-Transport-Naprawa Zbigniew Garstka
 20.09.2012  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 278/1  Maciej Lesiński
 24.01.2013  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wykorzystywanej na własny użytek do celów rolniczych w miejscowości Napoleonowo, Gmina Gniezno, działka nr 13/1  Piotr Andrzejewski
 8.04.2013  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów w Lulkowie (modernizacja i podwyższenie rzędnych zamknięcia kwatery nr 1), Gmina Gniezno, działki nr 191/3 i 190/2  URBIS SP. z o o.
 29.04.2013  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wykorzystywanej na własny użytek do celów rolniczych w miejscowości Napoleonowo, Gmina Gniezno, działka nr 9/2  Bartłomiej Kaczmarek
 28.05.2013  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów w Lulkowie ) modernizaja i podwyższenie rzędnych zamknięcia kwatery nr 1), Gmina Gniezno, działki nr 191/3 i 190/2  URBIS Sp. z o. o.
 19.08.2013  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2.  Altiplano Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią S.K.A
 16.04.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 118  Sławomir Kujawa
 9.05.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do sortowania odpadów budowlanych w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno, działka nr 53  Krzysztof Kiełczewki
 14.07.2014  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 12/1  JC SP. z o. o., Kalina 25
 21.07.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2.  ALTIPLANO S.A. (dawniej: Altiplano Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią S.K.A.)
 18.08.2014  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 69/1  Robert Neneman
 6.10.2014  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskow polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 100/1  Maria Lisiecka
 25.11.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 118  Sławomir Kujawa
 31.12.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 61  Krystyna Bułat
 2.02.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wykorzystywanej na własny użytek do celów rolniczych w miejscowości Napoleonowo, Gmina Gniezno. działka nr 54
 Tadeusz Jakimowicz
 16.02.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 69/1
 Robert Neneman
 7.04.2015  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.OŚ.405.477.2014 z dnia 16 marca 2015 roku utrzymującej w całości w mocy decyzję Wójta Gminy Gniezno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 118
 Sławomir Kujawa
29.06.2015  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.405.342.2014 z dnia 29 maja 2015 roku uch ylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gniezno o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z inwrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2
 ALTIPLANO S.A.
 29.06.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 100/1
 Maria Lisiecka
 20.10.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 100 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezn, działka nr 152  Piotr Kosiński
 20.10.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie 80 DJP w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezn, działka nr 136  Adam Wieczorek
 5.11.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 12/1  JC Sp. z o.o.
 28.12.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów w Lulkowie - Kwatery nr I, działki nr 191/3 i 190/2 w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno
 URBIS Sp. z o. o.
 21.03.2016  Ogłoszenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysz ącą w postaci dróg dojazdowych,placów montażowyc, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2  Altiplano S.A
 24.03.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działki nr 18/5 i 18/6
 GP Motors Piotr Matuszak
 24.05.2016  Ogłoszenie o wydaniej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezni, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2  Altiplano S.A.
 9.06.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 20 w miejscowości Mączniki, Gmina Gniezno  INOLA Sp. z o. o.
 11.07.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną z miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działka nr 353/1
 Maciej Scheppler
 15.07.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu prodedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działki nr 18/5 i 18/6  GP Motors Piotr Matuszak
 22.08.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Odbudowie rzeki Wełny" w miejscowościach Osi niec, Szczytniki Duchowne i Wierzbiczany
 WZMiUW w Poznaniu
 31.08.2016  Ogłoszenie o wydaniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego w miejscowości Pyszczyne k, Gmina Gniezno, działka nr 13
 Grzegorz Łykowski
 1.09.2016  Ogłoszenie o wydaniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolno-hodowlanego w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działka nr 110  Maciej Scheppler
 22.11.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Pi ekary, Gmina Gniezn, działki nr 18/5 i 18/6  GP Moptors Piotr Matuszak
 1.12.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działka nr 353/1
 Maciej Scheppler
 9.12.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji do produkcji karmy dla zwierząt poprzez przetwarzanie gotowych produktów w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, dział ka nr 21
 Gospodarstwo Rolno - HodowlanePaweł Hildebrański
 16.01.2017  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działki nr 18/5 i 18/6  GP Motors Piotr Matuszak
 11.04.2017  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odbudowie rzeki Wełny" w miejscowościach Osiniec, Szczytniki Duchowne i Wierzbiczany  WZMiUW w Poznaniu
 30.10.2017  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obiektu budowlanego w celu uruchomienia instalacji do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 89/2  PPHU FOLTEX
31.07.2018 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno Energy Solar 16 Sp. z o. o.
31.07.2018 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno Energy Solar 16 Sp. z o. o.
31.07.2018 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno Energy Solar 16 Sp. z o. o.
10.12.2018 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubochnia, Gmina Gniezno, działka nr 164. Elektrownia PV Sp. z o.o.
14.12.2018 Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Gmina Gniezno, działki nr 190/1 i 190/2 UG. OS. 6220.4.2018
11.03.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działki nr 44/2 i 44/3 MTS Invest Sp. z o .o. , UG. OS. 6220.7.2018
28.03.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/1 Renata Trzcińska
18.04.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o wielkości 56 DJP w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno Tadeusz Jakimowicz UG. OŚR. 6220,3,2019
23.04.2019 Ogloszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programu ochrony powietrza Zarząd Województwa Welkopolskie
29.04.2019 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej goeodezuyjnie jako działka nr 13 położona w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno UG. OŚR. 6236.1.2019
3.06.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno, działka nr 20/1 UG. OŚR.6220.2.2019
10.06.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, działki nr 190/1 i 190/2 UG. OS. 6220.4.2018
25.06.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na recyklingu tworzywa sztucznego -poużytkowej folii LDPE w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, działka nr 231/3 UG. OŚR.6220.1.2019
12.07.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 25 w miejscowości Zdziechow, Gmina Gniezno UG. OS. 6220.5.2015
17.07.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezn, działka nr 69/1 UG. OS. 6220.4.2015
25.07.2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego - Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin- granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa (skan )  
9.08.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 50 OŚR.6220.4.2019
28.10.2019 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2214P Osiniec - Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia, Gmina Gniezno OŚR.6220.5.2019
29.01.2020 Decyzja w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13 położona w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno UG. OŚR.6236.1.2019
19.03.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Miasto Gniezno na wniosek Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą użytkowania istniejącej hali magazynowo-produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie WOŚ.6220.7.2020
23.03.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 80 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno - Strzyżewo Smykowe B OŚR.6220.2.2020
23.03.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedfsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 80 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno - Strzyżewo Smykowe A OŚR.6220.3.2020
23.03.2020 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Zarząd Województwa Wielkopolskiego
03.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna 2MW Kędzierzyn/gm. Niechanowo Wójt Gminy Nechanowo
03.04.2020 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne (...) w m. Wymysłowo/gm. Trzemeszno RGNK.6220.25.2019
Burmistrz Trzemeszna
3.04.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu domów jednorodzinnych w miejscowości Lubochnia, Gmina Gniezno, działki nr 113/34; 113/35; 113/36 i 113/38 OŚR. 6220.1.2020
21.04.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168. WOŚ.6227.7.2020Prezydent Miasta Gniezna
06.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania OŚR.6236.1.2020
14.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna do 12MW Obora/Gm. Gniezno OŚR.6220.4.2020
26.05.2020 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Zarząd Województwa Wielkopolskiego
26.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna 17MW Szczytniki Duchowne/Gm. Gniezno OŚR.6220.5.2020
27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168 WOŚ.6227.7.2020Prezydent Miasta Gniezna
2.06.2020 Decyzja w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położóna w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno OŚR.6236.1.2020
22.06.2020 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej 2MW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.2.2020
Wójt Gminy Niechanowo
24.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno OŚR.6220.5.2020
30.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW w m. Lulkowo gm. Gniezno OŚR.6220.6.2019
30.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW w m. Lulkowo gm. Gniezno OŚR.6220.7.2019
13.07.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.4.2020
13.07.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.7.2020
27.07.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne..." w miejscowości Wymysłowo Zawiadomienie o wydanej decyzji RGNK.6220.25.2019
04.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej 2MW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.2.2020
Wójt Gminy Niechanowo
05.08.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

OŚR.6220.5.2020

05.08.2020

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.7.2020
07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno w sprawie miejsc przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji  

12.08.2020

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno

OŚR.6220.4.2020

20.08.2020

13.10.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 8MW w m. Osiniec

Obwieszczenie - przedłużenie terminu

OŚR.6220.10.2020

04.08.2020

 

01.09.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

WOŚ.6220.19.2020

04.09.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno

OŚR.6220.7.2020
04.09.2020 Obwieszczenie - decyzja o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.7.2020
16.09.2020 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania dz. nr 7 obręb Jankowo Dolne OŚR.6236.2.2020
17.09.2020 Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

WOŚ.6220.19.2020

Prezydent Miasta Gniezna

18.09.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.4.2020

22.09.2020

13.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w m. Wełnica gm. Gniezno

Obwieszczenie - przedłużenie terminu

OŚR.6220.9.2020
25.09.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo OŚR.6220.11.2020
29.09.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.4.2020
02.10.2020 Obwieszczenie dot. postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚR.6220.4.2020
06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1. OŚR.6220.12.2020
07.10.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa budynku obory przeznaczonego na 248 szt. bydła w m. Wola Skorzęcka OŚR. 6220.6.2020
22.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

WOŚ.6220.19.2020
Prezydent Miasta Gniezno

27.10.2020 Obwieszczenie Zarządu Województwa Wilekopolskiego - Program Ochrony Środowiska do 2030 r. Zarząd Wojrewództwa Wielkopolskiego
28.10.2020 Obwieszczenie w sprawie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5 OŚR.6220.4.2020
30.10.2020 Obwieszczenie dot. postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo OŚR.6220.11.2020
30.10.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 49." OŚR.6220.8.2020
04.11.2020 Obwieszczenie w sprawie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1. OŚR.6220.12.2020
10.11.2020 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie Marszałek Województwa Wielkopolskiego
13.11.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno OŚR.6220.13.2020
25.11.2020 Obwieszczenie dot. postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo OŚR.6220.11.2020
27.11.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 8MW w m. Osiniec OŚR.6220.10.2020
27.11.2020 Decyzja o ustaleniu obowiązku usunięcia odpadów wobec Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo Spółka z o. o.. z siedzibą w Żydowie OŚR.6236.1.2019
30.11.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji - budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1.

OŚR.6220.12.2020
30.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w m. Wełnica gm. Gniezno OŚR.6220.9.2020
03.12.2020 Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 180KW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo

UG.6220.8.2020

Wójt Gminy NIechanowo

03.12.2020

Postanowienie o podjęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

OŚR.6220.4.2020
07.12.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Tremeszno

FGNK.6220.23.2020

Burmistrz Trzemeszna

18.12.2020

Ogłoszenie o wydaniu dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚR.6220.11.2020
29.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77 OŚR.6220.9.2020
31.12.2020

Obwieszczenie dot. postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW w m. Osiniec

OŚR.6220.10.2020
05.01.2021 Obwieszczenie - przekazanie odwołania stron do SKO OŚR.6220.11.2020
08.01.2021

Obwieszczenie dot. postępowania - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6220.13.2020
13.01.2021 Obwieszczenie - dot.budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn
RL.6220.7.2020

13.01.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/4 położona w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6236.1.2021
13.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5 OŚR.6220.4.2020
20.01.2021 Obwieszczenie o wydanym w dniu 19 stycznia 2021 r. Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
21.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno OŚR.6220.13.2020
20.01.2021 Obwieszczenie o wydanym w dniu 19 stycznia 2021 r. Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 OŚR.6220.6.2019
26.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19 OŚR.6220.1.2021
28.01.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła z 66,30 DJP do 91,20 DJP (wzrost na poziomie 24,90 DJP) w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 157/2 OŚR.6220.2.2021
28.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26 OŚR.6220.10.2020
08.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn RL.6220.7.2020
12.02.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26 OŚR.6220.10.2020
16.02.2021 Obwieszczenie o wydanym dnia 15 lutego 2021 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 OŚR.6220.6.2019
16.02.2021 Obwieszczenie o wydanym dnia 15 lutego 2021 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
17.02.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6220.13.2020
18.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR.6220.3.2021
18.02.2021 Decyzja w sprawie ustalenia obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/4 położona w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno OŚR.6236.1.2021
23.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn RL.6220.7.2020
01.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5 OŚR.6220.4.2020
08.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn

RL.6220.7.2020
Wójt Gminy Mieleszyn

09.03.2021 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Tremeszno FGNK.6220.23.2020
Burmistrz Trzemeszna
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła z 66,30 DJP do 91,20 DJP (wzrost na poziomie 24,90 DJP) w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 157/2 OŚR.6220.2.2021
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5 OŚR.6220.4.2020
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19 OŚR.6220.1.2021
16.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7
OŚR.6220.6.2021
16.03.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26
OŚR.6220.10.2021
30.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR.6220.3.2021
30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4. OŚR.6220.5.2021
02.04.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19

OŚR.6220.1.2021
07.04.2021

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo (1)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo (2)

SKO.OŚ.405.11.2021

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

14.04.2021
Obwieszczenie - dot.budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieleszyn Wójt Gminy Mieleszyn
RL.6220.7.2020
21.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położona w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno OŚR.6236.2.2021
21.04.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5"

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5"

OŚR.6220.4.2020
05.05.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7 OŚR.6220.6.2021
05.05.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77 OŚR.6220.9.2020
13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn

RL.6220.7.2020
Wójt Gminy Mieleszyn

21.05.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4. OŚR.6220.5.2021
26.05.2021 Obwieszczenie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5"
OŚR.6220.4.2020
26.05.2021
Decyzja o obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położona w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno
OŚR.6236.2.2021
28.05.2021 Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 180KW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.8.2020
Wójt Gminy Niechanowo
28.05.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR.6220.3.2021
08.06.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR.6220.3.2021
09.06.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4. OŚR. 6220.5.2021
11.06.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
28.06.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7 OŚR.6220.6.2021
01.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 OŚR.6220.6.2019
01.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
01.07.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 OŚR.6220.6.2019
01.07.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
02.07.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
05.07.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3.

OŚR.6220.3.2021
05.07.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77 OŚR.6220.9.2020
09.07.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4
OŚR.6220.5.2021
13.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 180KW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.8.2020
Wójt Gminy NIechanowo
15.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118. OŚR.6220.11.2021
27.07.2021 Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej w dniu 27 lipca 2021 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 (obwieszczenie OŚR. 6220.6.2019)

Wójt Gminy Gniezno informuje o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2.(ogłoszenie OŚR. 6220.6.2019)
OŚR. 6220.6.2019
27.07.2021 Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej w dniu 27 lipca 2021 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 (obwieszczenie OŚR. 6220.7.2019)

Wójt Gminy Gniezno informuje o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1.(ogłoszenie OŚR. 6220.7.2019)
OŚR. 6220.7.2019
30.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1. OŚR. 6220.12.2021
05.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3 OŚR.6220.10.2021
05.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118 OŚR.6220.11.2021
16.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7 OŚR.6220.6.2021
16.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1 OŚR.6220.14.2021
24.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8 OŚR.6220.15.2021
25.08.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7 OŚR.6220.6.2021
27.08.2021 Obwieszczenie o przekazaniu akt do SKO dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4. OŚR.6220.5.2021
01.09.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW w m. Kędzierzyn, gm. Niechanowo UG.6220.7.2021
Wójt Gminy Niechanowo
03.09.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
03.09.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1. OŚR.6220.12.2021
07.09.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wieży Emitel S.A o instalację radiodyfuzyjną składającą się z zespołu anten Kathrein UHF, RD8G 470536 L1T, 2 szt. anten radioliniowych wraz z konstrukcją wsporczą i kontenerem technologicznym w miejscowości Strzyżewo Kościelne, Gmina Gniezno, działka nr 47 OŚR.6220.13.2021
14.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2 OŚR.6220.16.2021
15.09.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77 OŚR.6220.9.2020
15.09.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8 OŚR.6220.15.2021
17.09.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3 OŚR.6220.10.2021
28.09.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7

OŚR.6220.6.2021
28.09.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Trzemeszno FGNK.6220.23.2020
Burmistrz Trzemeszna
05.10.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118 OŚR.6220.11.2021
06.10.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118 OŚR.6220.11.2021
08.10.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3

OŚR.6220.10.2021
12.10.2021 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  
13.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 178 OŚR.6220.17.2021
15.10.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8

OŚR.6220.15.2021
19.10.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2 OŚR.6220.16.2021
20.10.2021 Zawiadomienie w sprawie postępowania o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW w m. Kędzierzyn, gm. Niechanowo UG.6220.7.2021
Wójt Gminy Niechanowo
03.11.2021 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Trzemeszno RGNK.6220.23.2020
Burmistrz Trzemeszna
03.11.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
03.11.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1 OŚR.6220.12.2021
03.11.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1 OŚR.6220.14.2021
04.11.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118

OŚR.6220.11.2021
09.11.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne składającej się z ośmiu zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce o nr ewid. 142/1 w obrębie Wymysłowo" RGNK.6220.18.2021
Burmistrz Trzemeszna
12.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, Gmina Gniezno – poszerzenie jezdni na działkach ewid. nr 321/2, 185, 273/1, 543/84, 543/80, 543/78, 288 w miejscowości Jankowo Dolne oraz 1, 8, 9 w miejscowości Wierzbiczany OŚR.6220.18.2021
16.11.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1 OŚR.6220.12.2021
19.11.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 178. OŚR. 6220.17.2021
19.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13. OŚR. 6220.19.2021
22.11.2021

Ogłoszenie o sporządzeniu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gniezno na lata 2021-2032" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu

Projekt programu (pdf)

 
30.11.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77 OŚR.6220.9.2020
30.11.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 20 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie, polegającym na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr 5/1, 5/2, 18/2, 20, 21/2, 90 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na działkach nr 3, 4 obręb Obora, Gmina Gniezno OŚR.6220.20.2021
16.12.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 178.

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 178.

OŚR.6220.17.2021
23.12.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej" w obrębie Rudki, Gmina Trzemeszno. RGNK.6220.23.2020
23.12.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno o wydanym dnia 22 grudnia 2021 r. postanowieniu dotyczącym sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w znaku wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR. 6220.3.2021
23.12.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1 OŚR. 6220.12.2021
29.12.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
29.12.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1 OŚR.6220.14.2021
29.12.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, Gmina Gniezno – poszerzenie jezdni na działkach ewid. nr 321/2, 185, 273/1, 543/84, 543/80, 543/78, 288 w miejscowości Jankowo Dolne oraz 1, 8, 9 w miejscowości Wierzbiczany OŚR.6220.18.2021
29.12.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13 OŚR.6220.19.2021
29.12.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 20 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie, polegającym na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach nr 5/1, 5/2, 18/2, 20, 21/2, 90 obręb Obórka, Gmina Gniezno oraz na działkach nr 3, 4 obręb Obora, Gmina Gniezno OŚR.6220.20.2021
30.12.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13 OŚR.6220.16.2021
31.12.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu teminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1 OŚR.6220.12.2021
31.12.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77

OŚR.6220.9.2020