biuletyn
Jesteś tutaj:    » »

Sprawozdania finansowe

2024 r. - budżetowe

I kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

2023 r. - budżetowe

IV kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

III kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

Korekta RB-NDS

II kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

I kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

2023 r. - finansowe

Bilans Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Gminy Gniezno

2022 r. - finansowe

Bilans Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Gminy Gniezno

2022 - budżetowe

IV kwartał


RB-27s

RB-28s   Korekta sprawozdania

RB-N

RB-Z

RB-NDS

III kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

Korekta sprawozdania RB-N

RB-Z

RB-NDS

II kwartał


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2022 roku           Załącznik do sprawozdania

RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

I kwartał


RB-27s

Korekta sprawozdania RB-27s

RB-28s

RB-N

Korekta sprawozdania RB-N

RB-Z

RB-NDS

RB-28NWS

2021 r. - finansowe

ZBIORCZE:

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2021

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gniezno

Bilans Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Gminy Gniezno

JEDNOSTKOWE:

Bilans Urzędu Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy Gniezno

2021 r. - budżetowe

Sprawozdania roczne


Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok

 

IV kwartał


RB-27s

Korekta sprawozdania RB-27s

RB-28s

Korekta sprawozdania RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

Korekta sprawozdania RB-NDS

III kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

 

II kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

RB-NWS

 

I kwartał


RB-27s

RB-28s

RB-N

RB-Z

RB-NDS

RB-NWS

2020 r. - finansowe

ZBIORCZE:

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gniezno

Bilans Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Gminy Gniezno

JEDNOSTKOWE:

Bilans Urzędu Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy Gniezno

2020 r. - budżetowe

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2020 roku

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2020 rok

Informacja opisowa z wykonania budzętu za I półrocza 2020 roku


IV kwartał


 RB-27s za IV kwartał                 Korekta sprawozdania

RB-28s za IV kwartał                Korekta sprawozdania

RB-N za IV kwartał                     Korekta sprawozdania

RB-Z za IV kwartał

RB-NDS za IV kwartał               Korekta sprawozdania            Korekta sprawozdania (2)

RB-PDP

RB-ST

RB-UZ


III kwartał


RB-27s za III kwartał

RB-28s za III kwartał

RB-N za III kwartał

RB-Z za III kwartał             

RB-NDS za III kwartał


II kwartał


Infomacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.

RB-27s za II kwartał         Korekta sprawozdania

RB-28s za II kwartał         Korekta sprawozdania

RB-N za II kwartał             Korekta sprawozdania

RB-Z za II kwartał             

RB-NDS za II kwartał
        Korekta sprawozdania


I kwartał


Infomacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.

RB-27s za I kwartał           Korekta sprawozdania

RB-28s za I kwartał

RB-N za I kwartał

RB-Z za I kwartał

RB-NDS za I kwartał        Korekta sprawozdania

2019 r. - finansowe

ZBIORCZE:

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gniezno

Bilans Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Gminy Gniezno

 

JEDNOSTKOWE:

Bilans Urzędu Gminy Gniezno

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Gniezno

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Gniezno

Zestawienia zmian w funduszu Urzędu Gminy Gniezno

2019 r. - budżetowe

 

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2019

Informacja opisowa z wykonania budżetu        Załącznik nr 2 - Fundusz sołecki                Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia


IV kwartał


Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 rok

Załączniki do informacji o wykonaniu budżetu:

Wykaz ulg i zwolnień podatkowych za 2019 rok

Zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego za 2019 rok

RB-PDP

RB-27s za IV kwartał     Korekta sprawozdania

RB-28s za IV kwartał

RB-N za IV kwartał        Korekta sprawozdania

RB-Z za IV kwartał

RB-NDS za IV kwartał


III kwartał


RB-27s za III kwartał       Korekta RB-27s za III kwartał

RB-28s za III kwartał

RB-N za III kwartał

RB-Z za III kwartał

RB-NDS za III kwartał


II kwartał


Informacja z wykonania budżetu za I półrocze

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał

RB-27s za II kwartał

RB-28s za II kwartał

RB-N za II kwartał

RB-Z za II kwartał

RB-NDS za II kwartał


I kwartał


RB-27s za I kwartał

RB-28s za I kwartał

RB-N za I kwartał

RB-Z za I kwartał

RB-NDS za I kwartał

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.

 

2018 r. - finansowe

ZBIORCZE:

Bilans z wykonania budżetu

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienia zmian w funduszu

 

JEDNOSTKOWE:

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienia zmian w funduszu

2018 r. - budżetowe

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok

Załączniki do informacji o wykonaniu budżetu:

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym w zakresie podatku od środków transportowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2018 rok

Wykaz osób prawnych  i  fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej  500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego za 2018 rok.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2018 roku - w formie ulgi w podatku rolnym.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł w 2018 roku.

Wykaz ulg i zwolnień w podatku rolnym za 2018 rok

Wykaz ulg i zwolnień powyżej 500 złotych

 

Sprawozdania za IV kwartał

RB-27s za IV kwartał

RB-28s za IV kwartał

RB-N za IV kwartał

RB-PDP za IV kwartał

RB-Z za IV kwartał

RB-UZ za IV kwartał

RB-ST  za IV kwartał

RB-NDS za IV kwartał