biuletyn

Tryb działania

Tryb działania Wójta

Wójt Gminy :

-  realizuje uchwały rady gminy w szczególności budżet gminy,

-  wydaje zarządzenia, w tym zarządzenia stanowiące prawo lokalne oraz zarządzenia porządkowe,

- prowadzi postępowania administracyjne,

- prowadzi postępowania podatkowe.